מדידת שורת הרווח הכפול
בפרויקטים חברתיים
תואמי השקעות אימפקט (השקעה בתוצאה ולא בארגון)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Bibl.

Collective Measures Shitufim Ogdan – מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל מדידת שורת הרווח הכפולבפרויקטים חברתייםתואמי השקעות אימפקט (השקעה בתוצאה ולא בארגון)