המחולל

ניהול כללי

ניתן להגדיר את המערכת כסניף בודד או רשת סניפים

הוספת אנשי שטח או מנהלים בעלי הרשאות מתאימות לסניפים או לסניף ראשי

בחירת תבנית מאפשרת הגדרות תחיליות

הגדרות מדדים

 • לוח בקרה
 • מעקב ביצועי המוטבים
 • מעקב ביצועי הפרויקט
 • מעקב ביצועי הצוות

ברמת המוטבים, סניפים והרשת

ניטור ביצועים וניתוח נתונים ברמת המוטבים – נתוני הפרויקט החי, הסניפים  והרשת

ממשקים

לשילוב מבוקר במערכת

לממשק עם מערכות או פיתוחים שונים

הגדרות התהליך

 • סטטוס גנרי
 • לשוניות נוספות לפי העניין

ניהול תהליך אינטייק (screening) כולל טפסים ומידע יחודי לשלב זה

ניהול כלל המידע, עדכונים, תכניות עבודה, סיכומי מפגש, מפות זמן, מדידת התקדמות המוטב

ניהול מעקב אחר כלל המוטבים

מבני נתונים

טפסים הינם סידרת שדות יחודיים.

טבלאות הינן סדרת שדות שמוגדרת כשורה.

ניתן להוסיף שורות לפי הצורך

שדות עם ערכי קומבו מוגדרים מראש.

מאגר שאלונים לבחירה.

ניתנים להתאמה לצרכי הפרויקט בהגדרה

ניהול גרסאות

פרויקט ניתן ליצירה והפעלה בלחיצת כפתור.

ניתן והכרחי לבצע מספר בדיקות (pilot) לפני השקה.

הפעלת פרויקט בשטח. הפרויקט מבצעי. משלב זה, שינויים בהגדרות יקרים יותר כי הם מחייבים הדרכת אנשי השטח ולפעמים גם שינויים בבסיס הנתונים.

בדיקת זכאות מותנית תנאים

האפליקציה

ניהול תהליך

איסוף הפניות ממקורות שונים.

ניהול תהליך אינטייק (screening) כולל טפסים ומידע יחודי לשלב זה

ניהול כלל המידע, עדכונים, תכניות עבודה, סיכומי מפגש, מפות זמן, מדידת התקדמות המוטב

ניהול מעקב אחר כלל המוטבים

מערכת BI

 • לוח בקרה
 • מעקב ביצועי המוטבים
 • מעקב ביצועי הפרויקט
 • מעקב ביצועי הצוות

ברמת המוטבים, סניפים והרשת

ברמת המוטבים, הסניפים  והרשת

ממשקים

לשילוב מבוקר במערכת

לממשק עם מערכות או פיתוחים שונים

ניהול כללי

ניתן להגדיר את המערכת כסניף בודד או רשת סניפים

הוספת אנשי שטח או מנהלים בעלי הרשאות מתאימות לסניפים או לסניף ראשי

מערכת מומחה

 • בדיקת זכאות מותנית תנאים
 • משלוח הודעה בהתקיים תנאי מסוים

הוספת אנשי שטח או מנהלים בעלי הרשאות מתאימות לסניפים או לסניף ראשי

 • שלמות הנתונים – אין חוסרים
 • תאימות הנתונים – אין סתירות
 • אין כפילות נתונים
 • אין חוסר בנתונים הכרחיים

ממשק משתמש ידידותי

עד 2 שניות לכל היותר

לא יוקלד אותו מידע פעמיים

מניעת גלילה רוחבית או אנכית ככל שהנתונים מאפשרים זאת

לכל נתון הסבר במעבר עכבר (לא נתמך בניידים). Tooltip